Search form

Matiyo 25:26

26Minsambag ya amo nga maonga iko nga sogoonon daw poloho. Kon matood ya baribad nga an-ani hao ka wara nao itanem daw anhipes hao dizan ka wara nao ipegas,

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index