Search form

Matiyo 25:37

37Kamhan ansambag ya mga matadeng nga tao nga Ginoo, kagan-o sa kami makakita kanmo nga inbengtas kamhan inpakaen ko nami? Kon in-ohaw kamhan inpainem?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index