Search form

Matiyo 25:40

40Kamhan hao nga hari ansambag hao kaniran nga panan-ogan ta kamo nga ya pagtabang mazo ka isa na labing obos na kanaong mga sakop ani ya pagtabang mazo kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index