Search form

Matiyo 25:46

46Kamhan pakarohen nao siran ka silot nga waray pagheneng. Piro ya mga matadeng nga tao mahatagan siran ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index