Search form

Matiyo 26:11

11Kay ya mga pobri onay siran magaibaiba kamazo piro hao arani di ya tirmino nao ka pagpanaw dini kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index