Search form

Matiyo 26:20

20Pagkakahabzen kaiza dizan ka kananan mintambong si Hisos daw ya toong mga sinarigan nga napolo may dowa siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index