Search form

Matiyo 26:43

43Kamhan minbalik iza ka toong mga sinarigan. Torog ka sab gihapon siran kay mabeg-at gazed ya kanirang mata.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index