Search form

Matiyo 26:48

48Impakahagdam daan siran ni Hodas nga nagalaong nga ya tao nga pangamostahen nao pag-arek ani ya dakpen mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index