Search form

Matiyo 26:52

52Kamhan minbaheg si Hisos ka toong sakop nga isog-ob ya lodzo mo kay ya tao nga ambono ani isab ya pagabon-on.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index