Search form

Matiyo 26:8

8Pagpakakita ka na mga sinarigan ni Hisos nangazehet siran ka babazi nagalaong nga kay ono sa inhanogon sa mo ya lana nga mahamot?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index