Search form

Matiyo 27:12

12Piro wara iza magsambag ka mga oloolo na mga pari daw ya mga malaas pagbetangbetang niran kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index