Search form

Matiyo 27:13

13Kamhan nangotana si Pilato kan Hisos nga daw wara ko makabati ka kanirang mga mataed nga sombong kanmo?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index