Search form

Matiyo 27:15

15Na, kada toig ka pagpista na mga Yodayo ya batasan ni Pilato magapalogwa iza ka isang tao nga piniriso. Kamhan ya mga kataohan anikay magaparagbeet pagpili.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index