Search form

Matiyo 27:17

17Pagtipon na mga tao nangotana si Pilato nga daw sin-o ya pilien mazo ka pagpalogwa nao si Barabas kon si Hisos nga magangaranan kan Kristo?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index