Search form

Matiyo 27:57

57Na, pagkadelem kaiza nga aldaw may mindateng nga kowartahan nga taga Arimatiya. Si Hosi ya toong ngaran daw sakop isab iza ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index