Search form

Matiyo 27:61

61Kamhan dizan ka atobang na lebnganan nagalo-to si Mariya nga taga Magdala daw ya iba nga babazi inngaranan kan Mariya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index