Search form

Matiyo 28:16

16Na, ya mga sinarigan ni Hisos nga napolo may isa nangaro siran ka Galiliya doro ka bobong nga intoldo daan kaniran ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index