Search form

Matiyo 28:17

17Pagkita niran kan Hisos minlohod siran ka pagtahod kanangiza. Piro dizan kaniran may mga nagadowadowa pen nga kon si Hisos iton kon diri.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index