Search form

Matiyo 4:15

15doro dapit ka Sabolon daw Naptali tenged ka danaw daw tenged isab ka sapa nga Hordan ani ini ya lopa na mga tao nga diri kon Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index