Search form

Matiyo 4:20

20Pagpakabati nin Simon ka sogo ni Hisos kaniran imbizaan dazon niran ya kanirang mga lazà kay an-iba gazed siran kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index