Search form

Matiyo 4:22

22Kamhan pagpasakop ni Hisos kanirang dowa imbilin niran ya kanirang ama dizan ka baloto kay an-iba sirang dowa kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index