Search form

Matiyo 5:23

23Na, kon andara iko ka kanmong halad ka Diyos dizan ka haladanan kamhan nakataremdem iko nga may nazehet kanmo

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index