Search form

Matiyo 5:4

4Masazaen kamo kon mawied kamo pagkita mazo ka tao nga nagahinang ka maonga. Kamhan palinawen na Diyos ya kamazong hinawa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index