Search form

Matiyo 5:44

44Piro wani ya kanaong sindo kamazo nga mag-angay kamo ka kamazong mga kaaway. Bisan ya mga andaegdaeg kamazo magbales kamo kaniran ka madazaw

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index