Search form

Matiyo 6:28

28Diri kamo isab magkawied ka kinahanglan mazo ka bado. Paniidan mazo ya mga boyak nga tobo ka lamang kay waray mahimo niran pagtarabaho daw pagtahi ka kanirang bado.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index