Search form

Matiyo 6:9

9Agon pagpangamozo mazo maglaong kamo nga Ama nami nga nagahela daked ka langit, labaw gazed ya kanmong ngaran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index