Search form

Matiyo 7:2

2Kay hokman kamo na Diyos singed ka paghokom mazo ka iba. Kamhan kon ono ya paghokom mazo ka iba ani isab iton ya paghokom na Diyos kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index