Search form

Matiyo 7:23

23Kamhan ansambag hao kaniran nga pamanaw di kamong mga salaan nga tao dini kanao kay wara hao makakilala kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index