Search form

Matiyo 9:23

23Na, pagdateng ni Hisos ka lagkaw na oloolo nga napatazan nakitan naiza ya mga mataed nga masamok gazed ka paghaza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index