Search form

Matiyo 9:31

31Ambaza kay dizan ka mga bariyo minpanan-og gazed siran nga indazaw siran ni Hisos. Kamhan mindakola di ya ngaran ni Hisos dizan kaiton nga mga dapit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index