Search form

Roma 11:23

23Na, kon anhinelsel ya mga Yodayo ipabalik siran na Diyos pagsompay kay may mahimo na Diyos ka pagpabalik pagsompay ka sap-ay nga in-otdan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index