Search form

Roma 11:27

27Pagpakakawa nao ka kanirang mga sinopak kanao matoman gazed ya daan saad nao kaniran. Ani ini ya daan pinasoyat na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index