Search form

Roma 11:34

34Wani ya daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga daw sin-o ya nahagdam ka hena-hena na Diyos? Daw sin-o ya mahagdam pagsindo kanangiza?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index