Search form

Roma 12:10

10Mag-azak kamo ka mga sakop ni Kristo sinden mazo ka pag-azak mazo ka kamazong mga lomon daw magtinahoday kamo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index