Search form

Roma 12:11

11Magkogi kamo pagtarabaho. Isahen mazo ya hena-hena mazo ka pag-alagad kan Hiso Kristo nga kantang Ginoo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index