Search form

Roma 12:21

21Kay kon ambales kamo ka maonga singed ka napildi kamo ka maonga. Hinoa kon ambales kamo ka madazaw singed ka nakadaeg di kamo ka maonga nga inhinang na tao kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index