Search form

Roma 12:7

7Kon may kahagdamanan mo ka pagtabang ka mga sakop ni Kristo magpadazon ko pagtabang kaniran. Kon may kahagdamanan mo ka pagtoldo ka sindo nga garing ka Diyos magpakalaki ko pagtoldo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index