Search form

Roma 2:2

2Mahagdam kita nga matadeng ya pagbetang na Diyos ka silot ka mga tao nga minhinang kaiton nga mga maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index