Search form

Roma 2:26

26Ya mga diri kon Yodayo nga diri kon tinori, kon tomanen niran ya mga sogo na balaed makilalhan siran na Diyos nga toong mga sakop.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index