Search form

Roma 2:28

28Kay ya matood nga pagkaYodayo daw tinori diri kon garing ka kaliwat nga Yodayo iton, diri kon garing ka batasan na mga Yodayo nga magpatori.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index