Search form

Roma 3:31

31Na, pagsindo nao kamazo ka pagtoo kan Kristo wara nao pasagdi ya balaed na Diyos kay kon antoo ya tao kan Kristo nagatoman hinoa iza kaiton nga balaed.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index