Search form

Roma 4:19

19Kamhan bisan hapit mag-isang ka gatos ya toong pagkamalaas, bisan diri makapanganak si Sara, wara magmaloza ya pagtoo ni Abraham nga manganak pen iza daw si Sara.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index