Search form

Roma 4:2

2Kay waray logar naiza ka pagpagarbo kay ya pagkaangay naiza ka Diyos diri kon garing iton ka pagtoman ni Abraham ka mga balaed.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index