Search form

Roma 4:24

24basta kitang tanan kon antoo kita ka Diyos nga minbohi kan Hisos nga kantang Ginoo pagbalik garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index