Search form

Roma 4:4

4Na, ya tao nga nagatarabaho insoholan iza ka toong pagtarabaho. Kamhan ya sohol diri kon hatag ka lamang iton kay inhagoan sa naiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index