Search form

Roma 5:8

8Basta kay ya batasan na Diyos minpamatood iza nga naazakan kita naiza kay ka mga salaan pen kita minpakapatay si Kristo pagsili kanta!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index