Search form

Roma 6:20

20Na, izang mahon-a pen ka pagkaoripen pen mazo ka batasan nga maonga wara kamo magtoman ka batasan nga naazakan na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index