Search form

Roma 7:16

16Na, ya gosto nao ka paghinang ka madazaw ani ya singed ka timaan nga minhena-hena hao nga madazaw ya balaed.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index