Search form

Roma 7:18

18Kamhan mahagdam hao nga salaan hao kay bisan gosto hao anhinang ka madazaw diri hao makatoman kaiton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index