Search form

Roma 7:21

21Ani ini ya kaazi nao kay kon gosto hao anhinang ka madazaw ya maonga hinoa ani ya kanaong inhinang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index